Seksyen 17 @ Pj

2-Storey Semi Detached House

No. ?, Jalan 17/33, Seksyen 17, Petaling Jaya, 45400 Petaling Jaya, Selangor

Sungai Besar

Vacant Residential Land

(1 Lot), Perumah Kampung Tersusun Sungai Burung, 45300 Sungai Besar, Selangor

Pandan Perdana

Bukit Pandan 1 Condominium

Unit No. 30-10-?, Block 30, Bukit Pandan 1 Condominium, No. 12, Jalan 1/91B, Pandan Perdana, 55300 Kuala Lumpur

Taman Bukit Lela

Residential Land

Lot. 1762?, Taman Bukit Lela, Gombak, Selangor

Taman Puncak Desa

Kepong Sentral Condominium (Intermediate)

Unit No. B3-15-2?, 15th Floor, Block B3, Kepong Sentral Condominium, Jalan Puncak Desa 2, Taman Puncak Desa, 52100 Kepong, Kuala Lumpur

Taman Wangsa Permai

Impiana Apartment

Unit No. 32-2?, Impiana Apartment, Jalan Wangsa 3/6, Taman Wangsa Permai, 52200 Kepong, Kuala Lumpur

Bandar Puncak Alam

2-Storey Terrace House (Intermediate)

No. 2?, Lorong Gugusan Alam 7/3, Bandar Puncak Alam, 42300 Kuala Selangor, Selangor

2-Storey Terrace House

No. 1?, Lorong Cakera Purnama 12/27, Seksyen 12, Bandar Puncak Alam, 42300 Kuala Selangor, Selangor

2-Storey Terrace House (Intermediate)

No. 5?, Jalan Alam Suria 16/10, Fasa 5A2, Section 16, 42300 Bandar Puncak Alam, Selangor

1-Storey House (Corner Lot)

No. 2?, Lorong Gugusan Alam 7/5, Seksyen 7, 42300 Bandar Puncak Alam, Selangor

Pusat Perdagangan Alam Jaya

2-Storey Shop Office

No. 3?, Jalan PPAJ 2/7, Pusat Perdagangan Alam Jaya, 42300 Bandar Puncak Alam, Selangor

Subang Jaya

2-Storey Semi Detached House

No. 3?, Jalan SS 19/2, 47500 Subang Jaya, Selangor

Sunway South Quay @ Bandar Sunway

Condominium

Unit No. C-08-0?, Nautica Lakesuites, Jalan Tasik Selatan 1, Sunway South Quay, Bandar Sunway, 47500 Subang Jaya, Selangor